Publicerat 2018

  • Vinterost

    Våra ostmästare lade osten i ostlagret för 4 månader sedan och nu är det dags att ta fram den. Osten har utvecklat en mild och god smak under lagringen.

Sidor