Specifikation på transport för Ålands Centralandelslag enligt anbudsbegäran