Vi gör goda miljöval!

Nästan all energi som vi använder eller hela 90 %, kommer från förnyelsebara källor som egen biogas och vind.

Vi väljer miljövänliga förpackningar som är lätta att återvinna och som har lägre klimatpåverkan.

Vi finns nära våra mjölkbönder. Därför är mjölken alltid väldigt färsk när den förädlas. Våra bönder bidrar dessutom till en öppen och levande landsbygd.

Läs mer om vår goda miljöval här.