Försäljningsställen

Åland

På Åland hittar du stora delar av vårt mejeri- och bagerisortiment i så gott som alla butiker. Personalen i butikerna hjälper dig gärna att hitta din favorit eller så kan de rekommendera någon nyhet för dig.

Finland – Sverige

I butiker utanför Åland är det framförallt våra ostar och vårt smör samt i Finland även våra yoghurtar som finns i butikernas sortiment. I Finland är vi idag väl representerade hos Kesko och SOK och i Sverige hos ICA, Willys och Hemköp.

Försäljning i Finland

Gällande våra produkter som säljs i Finland, se vänligen www.alandsmejeriet.fi

Ålandsmejeriet Finland Ab Oy
Elina Heinonen
elina.heinonen@alandsmejeriet.fi

Försäljning i Sverige

Vår kund, Ockelbo Ost
Stina Sahlén                                        
sahlen@ockelboost.se

Vår kund, Sponsab 
Per-Erik Mattsson                                  
per-erik.mattsson@sponsab.se

I Sverige säljs våra ostar under varumärket Ockelbo Ost. T ex heter vår ost Kungsgård Ockelbo Blå i Sverige.

Ockelbo Blå  Kungsgård
Ockelbo Svart Prostinnan
Ockelbo Guld   Prostens
Port Salut      Port Salut
Åländsk Bondost  Ung gouda

Vi önskar dig många smakfulla upplevelser.