Mejeriprodukter från Ålandsmejeriet

I mejeriet förädlar vi mjölk från den rena åländska naturen till goda och nyttiga produkter. Vi känner våra bönder väl och mjölken vi får är alltid av bästa kvalitét. Eftersom den transporteras så korta sträckor är mjölken dessutom väldigt färsk när den kommer till mejeriet. 

Med så goda förutsättningar känns det naturligt för oss att vara extra omsorgsfulla när vi tillverkar våra produkter. Vi är måna om att ta vara på kunskapen som vi har ärvt från den flera hundra år gamla traditionen av åländsk mejerihantering. Tack vare att vi är ett litet mejeri kan vi också låta hantverksskickligheten hos våra medarbetare bidra till såväl smaken som känslan hos våra produkter.

Varje år tar vi emot drygt 15 miljoner liter mjölk från de cirka 1 860 åländska kossorna. I mejeriet är vi ca 35 anställda.