Ost med kungliga anor

Vi har verkligen ett anrikt arv att förvalta. På Åland har vi nämligen tillverkat ost väldigt länge, kanske till och med längre än någon annanstans i Norden. Redan på 1200-talet omnämns åländsk ost i skrift och på Gustav Vasas kungsgårdar på 1500-talet tillverkades de finaste ostarna för slottens försörjning.

Ända från 1500-talet och åtminstone till slutet av 1800-talet såldes åländsk ost med stor framgång i Stockholm. Osten var välkänd och efterfrågad. Den var nästan lika högt värderad som den berömda holländska osten och den ansågs till och med kunna tävla med den kända parmesanosten.

Vi är självklart väldigt stolta över att arbeta utifrån en så gedigen erfarenhet och tradition, och vi vågar påstå att också våra ostar är kungligt goda. Och det är inte bara vi som tycker det. Såväl Pommern, Kungsgård, Ålands Special och Ålands Edam har under årens lopp tagit hem flera hedervärda priser i den nationella tävlingen Finlands Bästa Ost. Självklart tillverkar vi all vår ost enbart av åländsk mjölk.

Men allt är inte som det var förr och det är vi glada för. Under århundraden var ost nämligen en delikatess endast för kungligheter och de med mycket pengar och makt. Idag, däremot, är ost en delikatess för alla.