Ålandsmejeriet

I mejeriet förädlar vi mjölk från den rena åländska naturen till en mängd olika produkter - allt från mjölk, yoghurt och crème fraiche till ett stort antal ostsorter. Vi tycker det är fantastiskt roligt att arbeta med mjölk som är lokalt producerad, av bönder som vi har nära kontakt med. Mjölken är alltid av bästa kvalitet och den transporteras bara korta sträckor, den är med andra ord väldigt färsk när vi tar emot den på mejeriet.

Det är inte många mejerier som har samma goda förutsättningar som vi har, därför känns det också naturligt för oss att tillverka våra produkter extra omsorgsfullt. Vi tar emot all mjölk som kommer från de åländska gårdarna, men jämfört med de flesta mejerier i vår närregion är Ålandsmejeriet trots allt ett litet mejeri. Tack vare det har vi möjlighet att ta vara på det hantverkskunnande som vi har ärvt från en flera hundra år gammal tradition av åländsk mejerihantering.

Varje år förädlar vi cirka 15 miljoner liter mjölk från våra åländska kossor. Genom att kombinera kunskap och tradition med nyfikenhet och framåtanda utvecklar vi våra produkter med varsam hand. Nu och då utökar vi också sortimentet med helt nya produkter. Resultatet är ett brett sortiment av åländska mejeriprodukter som är uppskattade både till vardag och till fest.

Vi förser alla åländska affärer med våra produkter från Ålandsmejeriet. Yoghurten säljer vi också till affärer i fastlandet, och ostarna och smöret säljer vi till affärer både i fastlandet och i Sverige.