BRC-certifikat

Vi är certifierade enligt BRC Food som är en internationell GFSI-godkänd standard för livsmedelssäkerhet.

BRC Food är baserad på ISO 9001 och HACCP. Kraven i standarden förutsätter att högsta ledningen tar ansvar för kvalitetssäkringen och att det drivs ett systematiskt förbättringsarbete. Standarden innehåller bland annat kriterier för anläggningens omgivning och kontroll av produkt, process och personal.

Här finns vårt certifikat 2023_brc_certificate_.pdf