Vår mission

Vår mission är att skapa förutsättningar för en lönsam mjölkproduktion på Åland. Vi tillverkar, förädlar och säljer högkvalitativa mjölk- och bageriprodukter till lokala kunder och konsumenter. Genom garanterad härkomst, färskhet och kvalitet samt ett överlägset försäljnings- och distributionsnät erbjuder vi ett mervärde till våra kunder och konsumenter. Vi kompletterar det egna sortimentet med agenturprodukter inom närliggande produktområden.

Till externmarknaderna, Finland och Sverige, erbjuder vi småskaligt tillverkade produkter från Åland, med mycket känsla och smak.