Inger Marie och Trygve på Möckelgräs

Vi heter Trygve och Inger Marie Sundblom och driver mjölkproduktion på gården Möckelgräs i Geta. Vi har 44 mjölkkor och producerar ca 440 000 liter mjölk per år.

Vi odlar vall, som blir till ensilage åt korna och ungdjuren. Annat foder, spannmål och proteinfoder köps in, det mesta från odlare på Åland och en del från fasta Finland.

Våra djur går på naturbete hela sommaren (maj-oktober) och det skapar trivsel för både djur och människor. Dessutom hålls vårt landskap öppet, något vi tycker är viktigt.

Vi är stolta över att producera livsmedel av hög kvalitet nära dig.