Kristoffer på Haga Kungsgård

Vår mjölkleverantör Kristoffer Lundberg har varit intresserad av lantbruk sedan barnsben. Han gick i lantbruksgymnasiet efter grundskolan och därefter en driftsledarutbildning i Linköping. Han har stort intresse för djur och är entreprenör ut i fingerspetsarna. 

Historia 

Haga Kungsgård ligger belägen i Saltvik, på Åland. Gården grundades redan på 1550-talet av kungen Gustav I Vasa, som inrättade en så kallad avelsgård på Haga. Gården har drivits av ett flertal olika arrendatorer under de hundra årens lopp. I slutet på 1800-talet fanns en mejeriskola på Haga Kungsgård.
Gården har i huvudsak alltid haft en storskalig djurhållning men sedan 1960-talet hade gården enbart växtodling. Det var först år 2011, då Haga Kungsgård sökte ny arrendator, som Kristoffer visade intresse för ny djurhållning på gården.

År 2012 stod det klart, den unga jordbruksintresserade Kristoffer kom att väcka liv i Haga Kungsgård igen, med en ny modern mjölkproduktion. I slutet av året 2013 stod ladugården färdig och nu bedrivs det mjölkproduktion på gården. Det förekommer även en del växtodling på gården.

Haga Kungsgård idag

- Gården har i dagsläget 290 mjölkande kor.

- Djuren går fritt i lösdrift, där de blir mjölkade 2 gånger per dag.

- Det arbetar 6 personer på gården.

Varför jordbruk?

Att vara mjölkbonde innebär mycket arbete och ett stort ansvar, i en svår bransch idag.
Samtidigt är det inspirerande och utvecklande att arbeta med djuren. 
Det stora intresset gör att man orkar med det krävande arbetet.

Följ oss på Facebook: Haga Kungsgård.

Hälsningar Kristoffer