Vårt miljöarbete

Förnyelsebar energi är klimatsmart

Vi använder grön energi till cirka 90 procent.
Vi strävar till att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt och vi var tidigt inne på att överge brännolja och övergå till förnyelsebara energikällor.

2010 togs vår biogasanläggning, Gastronomen, i bruk. Fördelarna för miljön är flera. I Gastronomen produceras med hjälp av levande mikroorganismer metangas av i huvudsak vassle, som är en restprodukt vid osttillverkning. Även kärnmjölk, som uppstår vid smörtillverkning, kan avändas. Metangasen förbränns i en gasångpanna och ångan, som användas i mejeriprocesserna, ersätter den brännolja, som tidigare användes – cirka 300.000 liter olja per år.

Grön el
Dessutom köper vi grön el – el som kommer från vinderegi – till vårt övriga behov. Det betyder att vår energiförbrukning i dagsläget täcks till över 90 procent av förnyelsebara källor. Processen i Gastronomen bygger på levande organismer. Ju bättre vi sköter om dem desto mer gas kan de producera. Om Gastronomen producerar mer energi än vi själva behöver kan överskottet säljas till kommunens fjärrvärmeverk.

Fler positiva effekter
Fler miljövinster kan noteras. Tidigare kördes vasslen i tankbilar till svingårdar i Sverige och Finland. Transporterna var både dyra och en belastning för miljön – det blev cirka 70.000 km per år. Den körsträckan sparas nu in! Allt processvatten från mejeriprocessen – vatten som bland annat använts till rengöring ­– går via Gastronomens slutsteg, där det renas innan det förs vidare till stadens reningsverk.

 

Nya miljövänliga förpackningar

Våra nya förpackningar minskar vår klimatpåverkan.
Vår gräddfil, crème fraîche och filbunke säljs numera i en fiber cup, som är gjord av kartong i stället för plast. Oblaten, det tunna skiktet som täcker burken och som rivs loss, är gjort av plastförstärkt papper. Locket består till största delen av återvunnen plast.

Svensk uppfinning
Fiber cup är en svensk uppfinning från företaget Arta Plast som är baserat i Stockholm. Det tog företaget över två år att utveckla bägaren. Önskemålet kom från konsumenter som ville minska användningen av plast. Plast tillverkas oftast av fossila bränslen som inte finns i överflöd. Vid förbränning bildas dessutom koldioxid som bidrar till växthuseffekten.
Den nya kartongbägaren med trä som råvara minskar klimatpåverkan med cirka 50 procent jämfört med den bägare som hittills använts. Fiber cup är lätt att återvinna. Den sorteras som kartong, ytterlocket som plastförpackning.

För mjölk och yoghurt
Mjölk, grädde och yoghurt säljs i förpackning gjord av träråvara som är FSC-märkt.
FSC®, Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation med ett eget certifieringssystem. FSC verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Skogsägare som går med förbinder sig bland annat att skydda 5 procent av sin växtliga skogsmark för naturvård. Ett annat krav är att prioritera mångfald i skogen och därmed undvika monokulturer.
FSC grundades i Kanada 1993 och har i dagsläget över 800 globala medlemmar från organisationer som representerar miljö, sociala och ekonomiska frågor. Bland dem finns några av världens största miljöorganisationer som Greenpeace och WWF. Tillsammans utvecklar de regelverket för FSC. Förpackningen är lätt att återvinna. Den sköljs ur och sorteras som tetra eller kartong*. Av dem kan nya förpackningar tillverkas.

Plastkork
Yoghurt-förpackningarna har försetts med plastkork. Modellen har efterfrågats av vår konsumenter som ett sätt att få en mer praktisk och mindre kladdig hantering.
Korkarna är gjorda av fossilfri plast – i stället för olja har tallolja, som är en restprodukt vid papperstillverkning, använts. Korkarna läggs i plastinsamlingen.

* PS. Förpackningen sorteras som kartong eller tetra beroende på hur ditt sopkärl är märkt. Har förpackningen plastkork så sorteras korken som plast. ”Plasthalsen” lämnas kvar på förpackningen och separeras senare i återvinningsprocessen.

 

För en levande landsbygd

Vi är måna om hög kvalitet och en hållbar produktion. Det arbetet inleds redan på mjölkgårdarna.

Våra mjölkbönder bidrar till en levande och öppen landsbygd och verksamheten ska ske på ett hållbart sätt. Vi har inlett ett utbildnings- och kvalitetshöjande program som omfattar våra mjölkgårdar.
De som går med och uppfyller de kriterier, som ställs, får ett högre pris för sin mjölk. Det handlar bland annat om miljön i ladugården, om veterinärkontroller och djurhälsa – allt för att korna ska må så bra som möjligt. Allt fler konsumenter ställer höga krav på en ansvarsfull djurhållning och de ska känna sig trygga med att våra gårdar uppfyller de kraven.
I dagsläget kommer merparten eller över 90 procent av vår mjölk från gårdar som gått med i programmet.

Avstånden är korta på Åland vilket i sin tur leder til korta transporter. Mejeriet finns nära mjölkgårdarna och mjölken är alltid färsk när den förädlas.

 

Fria från palmolja till 99 %

Vi vill minska användningen av palmolja. I dag används certifierad palmolja endast i tre produkter.
I vårt bageri används numera främst smör samt en blandning av solrosolja och kokosfett.
Det är ett konkret exempel på hur vi minskat vår användning av palmolja. 
Vi har steg för steg bytt ut palmolja mot andra alternativ i våra bakverk. I dag är allt matbröd och kaffebröd som bullar, wienerbröd och vetelängder helt utan palmolja. Undantaget är friteringen av munkar och när det gäller våra konditorivaror som bakelser och tårtor är samtliga utom två helt fria från palmolja. För dessa två används certifierad palmolja som ska garantera en mer hållbar hantering.
Att vi inte frångått palmolja till 100 procent beror på att vi vill erbjuda krämiga bakverk –mockabiskvier och drömtårta – som är mjölkproteinfria. Ersätter vi palmolja med exempelvis grädde eller smör blir bakverken inte mjölkproteinfria.
I de tre produkter som innehåller palmolja anges det i innehållsförteckningen.

Vanlig - kritiserad
Palmolja har blivit en omdiskuterad ingrediens. Oljan dominerar helt i livsmedelsproduktionen världen över och efterfrågan väntas öka – den är lukt- och smakfri, den ger en krämig konsistens och är dessutom prisvärd.
Samtidigt har följderna av den alltmer omfattande odlingen av oljepalmer, främst i Sydostasien, blivit uppmärksammade och kritiserade. Artrik regnskog huggs ner för att ge plats åt nya odlingar vilket i sin tur leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Dessutom trängs lokalbefolkningen undan och deras rättigheter åsidosätts.
WWF, Världsnaturfonden, konstaterar dock att näringen är viktig för ländernas nationalekonomi. Den skapar arbetsplatser och ger viktiga exportintäkter. Därför talar WWF inte för en bojkott utan för en ansvarsfull utveckling av odlingen där företag, som uppfyller vissa krav, får rätt att certifiera sin produkt.

 

Med i hållbara storföretag

Vi är med i nätverket hållbara företag på Åland. Vår verksamhet är certifierad enligt den globala standarden BRC.

Aktörerna inom näringslivet på Åland spelar en viktig roll för att förverkliga den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. Målet är att Åland ska vara ett hållbart samhälle 2051 och att de strategiska utvecklingsmålen, som ställts upp, ska förverkligas till 2030.
I nätverket hållbara storföretag, där vi ingår, kan företagen lära av varandra genom att utbyta erfarenheter och idéer.

Livsmedelssäkerhet
Vi är certifierade enligt BRC:s – British Retail Consortium – en global standard för livsmedelssäkerhet.
Det är ett detaljerat och avancerat program, som kräver regelbundna provtagningar och kontroller, för att eventuella avvikelser i kvalitet snabbt ska kunna spåras och åtgärdas.

Hållbarhet
Vi har som mål att på sikt använda standarden GRI – Global Reporting Initiatives – för att redovisa vårt hållbarhetsarbete. GRI är ett verktyg för hållbarhetsredovisning som kan användas av alla organisationer oavsett storlek och bransch. Genom att använda en gemensam standard kan olika bolag jämföra sig med varandra vad gäller den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan.