Vårt miljöarbete

Vår ambition är att all tillverkning, förädling och distribution ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan och vi ser fortlöpande över verksamheten för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet.

Vi har tagit i bruk ny teknik och nya metoder för att nå positiva miljöeffekter. Som ett led i vårt miljöarbete har vi förverkligat biogasanläggningen Gastronomen. Vi använder oss av grön el och flisvärme och vi är medlemmar i Proans.
Vi använder över 90 % förnyelsebar energi.
 

Bidrar till öppet landskap
 

Våra produkter tillverkas utan eller med minsta möjliga mängd tillsatsämnen. Genom att nötkreaturen betar ängsmark, hagar och stränder bidrar vår verksamhet till ett öppet, traditionellt kulturlandskap till nytta för hela Åland.

Vi engagerar oss även i andra organisationers arbete för miljön, till exempel genom sponsorskap.